Equinor – Felt og plattformer

Equinor er regnet som et av de aller største selskapene i hele verden, og er blant de største innen olje og gass produksjon. Lenge har deres ambisjon handlet om å være den aller mest karbon effektive produsenten av olje og gass, hvor de i nyere tider har gjort flere tiltak for å bedre bærekraft. I dag er Equinor ikke bare ett av de største offshore selskapene i verden, men også et av de største selskapene i verden på generell basis. Equinor har over 20 000 ansatte og gir strøm til over 170 millioner mennesker hver eneste dag.

Nye felt i Norge

Equinor er aktive i mer enn 30 forskjellige land over hele verden, hvor et av disse er Norge. Equinor har i over 50 år jobbet med aktiviteter relatert til olje og gass i Norge, og deres ambisjoner er fortsatt store. Equinor opererer på 37 forskjellige felt i Norge og mener det er fint mulig å opprettholde en bærekraftig produksjon på samme nivå som i dag fram til 2030. Med deres nye felt i Norge som Gudrun, Gina Krog, Valemon, Åsegård og snart Johan Sverdrup er fremtiden til Equinor i Norge klar.

Equinor sitt arbeid i Storbritannia

I over 30 år har Equinor vært aktive i Storbritannia. Halvparten av Storbritannias behov for gass blir dekket av Equinor sitt arbeid i Storbritannia, hvor de i tillegg jobber med utvikling av offshore vindteknologi. Equinor sitt siste prosjekt i Storbritannia er feltet kalt for Mariner, hvor de tester ut mye ny teknologi for å kunne hente ut mer olje. Det er antatt at feltet vil kunne bidra med over 300 millioner oljefat, delvis på grunn av den nye teknologien. Feltet ble oppdaget for over 30 år siden og er plassert 150 kilometer øst for Shetland.

Utenfor Newfoundland

Ett av de mest ressurssterke landene i verden når det kommer til olje og gass er Canada, og her er Equinor en aktiv spiller. Equinor er operatør av flere felt og plattformer utenfor Canada, som for eksempel plattformene Mizzen, Harpoon, Baccalieu, Bay du Nord og Bay de Verde, hvor alle disse plattformene er plassert i feltet kalt for Flemish Pass. Flemish Pass er plassert utenfor Newfoundland, og er et område hvor Equinor har muligheten til å ta i bruk mye av det som har blitt lært av produksjon i Norge.

Ukonvensjonelle ressurser

Equinor ble i 2017 aktive i Argentina, hvor de i dag har to lisenser for leting av olje og gass onshore. Landets ukonvensjonelle olje og gassressurser er blant verdens største ifølge Equinor, hvor Vaca Muerta har olje og gass funnet på over 2 500 dyp. De to blokkene Equinor i dag utforsker kalles for Bajo Del Toro og Bajo Del Toro Este. Vaca Muerte har produsert olje helt siden 1920-tallet og har tiltrukket seg flere selskaper som ønsker å produsere og lete etter olje i landet. Deres kontor i landet er plassert i Buenos Aires.

Deres største bestrebelse

Equinor har en sterk posisjon i Brasil, hvor de har vært aktive i siden 2001. Landet er regnet som en del av Equinor sin kjerne for langtids utvikling. Equinor er aktive i Brasil ved flere former for produksjon i tillegg til leting av olje og gass. Produksjon av olje og gass startet ikke i Brasil før i 2011 med Peregrino feltet i Campos Basin. Peregrino feltet er Equinor sitt viktigste prosjekt i Brasil og deres største bestrebelse på internasjonal skala. I tillegg til Campos Basin bassenget er Equinor aktive i Espirito Santo og Santos.