Et sterkt Norge

Finansmarkedet i Norge har solide ordninger som gjør vår hverdag mye enklere. Bank, aksjer, oljepenger, fisk, vind- og vannkraft er noen av mange å nevne. Vi er så heldige å ha flere sterke kilder å by på, som også selges videre til andre land. Slik fungerer Norge sterkt i finansmarkedet. Vi har et tilsyn som skal sikre finansiell sikkerhet og stabilitet, og samtidig være et velfungerende marked. Dette er store og viktige oppgaver Norge jobber for hver dag, for oss som statsborgere. Næringslivet er kjernen i det store og hele.

Næringslivet – Vi, et industriland

Vårt høyt fungerende industriland er med på å gjøre Norge til et av de landene i verden som har høyest levealder, og levestandard. Internasjonalt ligger vi også høyt på listen når det kommer til helse, vår levestandard og inntektsmessig. Gode ressurser hvor det er mye å hente fra som vann, vind og olje gjør at vi står sterkt i et handelsmarked til det store utland. Private og offentlige virksomheter er òg viktige byggeklosser som har gjort at vår industri har vokst seg større og større. Markedsøkonomi står derfor langt fremme i rekken.

Blandingsøkonomi

Som nevnt har Norge som land flere kilder til hvordan det økonomiske systemet fungerer. Vår blandingsøkonomi er laget av planøkonomi, blandet med næring og privat marked og industri. Vår primærnæring kommer hovedsakelig fra jordbruk, fiske og skog. Staten står for en stor del av eierskapet til dette, men det drives også private virksomheter innen disse gruppene. Staten har tidligere eid flere større virksomheter i Norge, men som nå er gjort privat. Eksempler på dette er Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Kongsberg Våpenfabrikk. Dette er nå endret seg med de senere årene.

Vær og vind

Oppe i Skandinavia har vi skiftende vær og mange årstider. Dette gjør at vi stiller sterkt med både vind og vannkraft, som gjør at vi videre kan selge elektrisitet til det store utland. Store og små land er kjøpere av disse tjenestene, og dette er noe vi tjener store penger på. Statoil er og en dominerende og stor eier av vår olje, som også selges i fat videre til utenlandske aktører. Statoil er da en stor innehaver, med solid grunnmur i historie, av en stor sum av Norges inntekt.

Finansmarkedet – en grundigere forklaring

Selve finansmarkedet kan f.eks. være aksjemarkedet. Der selges aksjer mellom investorer, og selve aksjene er fra børsnoterte selskaper. Råvarer er også en del av et finansmarked, da de også kan selges til både private og offentlige aktører og selskaper. Ting kan og ha en verdi, slik som gull, sølv og bronse, verdipapirer og annet. Så, finansmarkedet høres kanskje mer komplisert ut enn det faktisk er: Det er bare å sette seg inn i de diverse inndelingene av hva det faktisk innebærer. Alt i alt, så handler det om penger.

Andre eksempler

En annen del av finansmarkedet er at det innebærer bankinnskudd fra folk som har penger. De som trenger penger kan få tak i det som f.eks. et lån, egenkapital og annet. Det er for å hovedsakelig bli medeier i noe. Renter og diverse satser er med på å bestemme hvor mye et lån kan koste eller være verdt, og verdien svinger som regel i løpet av en viss periode. I det store og hele består selve finansmarkedet av sparere, långivere, indirekte- og direkte finansiering, og låntakere og div. prosjekter.