Norges utenrikshandel

Det er ingen tvil om at Norge er et rikt land. Vi er såpass heldige at vi sitter på et stort utvalg av verdifulle råvarer, enten det er i relasjon til våre frodige skoger, våre lange kystlinje, eller kanskje noe helt annet. Det er uansett ingen som helst tvil om at Norge har nok av varer å by på.

I og med at vi har såpass mye å by på med tanke på varer og tjenester, er det slett ikke rart at mye av det norske næringslivet bygger på vår handel med utlandet – både med tanke på hva vi importerer og hva vi eksporterer. Her skal vi ta for oss hva som kjennetegner den norske utenrikshandelen.

Ressurser fra norsk natur

I og med at Norge er et land som på veldig godt vis har bevart sin natur, vil det på ingen måte komme som et sjokk at mye av vår handel med utlandet baserer seg på ressurser uthentet fra vår natur. Enten det gjelder levende organismer, eller bare materialer, mineraler, eller andre forekomster fra naturen.

Noen av de mest kjente eksportvarene fra den norske naturen er utvilsomt varer som stammer fra vår lange kystlinje, eller våre mangfoldige skoger. Norge har i lange tider vært kjent for å eksportere laks av særdeles høy kvalitet til resten av verden. Andre eksportvarer fra norsk natur inkluderer tremasse, cellulose, papp og papir, og annet.

Hvem handler vi med?

I likhet med de fleste andre land på verdensbasis er det slik at Norge handler med land på tvers av hele kloden. Likevel er det naturligvis slik at vi i aller størst grad handler med land som ligger i nærheten med tanke på geografi, da dette er det letteste i og med at varene skal kortest vei.

Når det gjelder Norge er det også slik at vi handler med land som ligger nærme vårt eget. Sverige, vårt naboland i Øst, er for tiden vår aller største handelspartner, med Tyskland tett i følge. For tiden er det faktisk slik at så mye som 29 % av alle biler i Norge er importert fra Tyskland.

Endringer i handelen

I løpet av de siste århundrene har det begynt å skje noen gradvise endringer i relasjon til våre tendenser innen selve markedene for de forskjellige typene handel vi er kjent for å drive med. En av de mest framtredende endringene det gjelder er nok det faktum at vi har begynt å legge mer fokus på bearbeidede produkter.

Norske industrier har nemlig begynt å fokusere mer på å skulle eksportere til utlandet, en utvikling som har funnet sted gradvis siden 50-tallet. Vi har med andre ord begynt å legge mindre fokus på eksporten av råvarer, til fordel for bearbeidede produkter slik som maskiner, tekniske og elektriske produkter, samt utstyr og deler til skip.

Hvor godt tjener vi?

Norge er et av de landene som virkelig kan si at vi nyter godt av vår handel med utlandet. Vi har nemlig stått igjen med overskudd på vår handel hvert eneste år siden 1988, og disse overskuddene er til tider særdeles store. Det er nemlig slik at vi har hatt et overskudd på 200 milliarder siden århundreskiftet.

Hva importerer vi?

Det har vært mye snakk om nøyaktig hva det er vi eksporterer, men det har vært lite oppmerksomhet angående hva det er vi importerer fra andre land. Mesteparten av varene vi importerer kommer fra Sverige, USA, og Storbritannia, og vi importerer en rekke forskjellige varer. En relativt stor andel av varene består av maskiner og transportmidler.